Organization Page

 • Opcions de Consum Responsable SCCL
  Country: Spain
  City / Suburb: Barcelona
  Mission / brief description:

  Opcions és una cooperativa integral de consum i serveis, amb la missió d’impulsar canvis socials, econòmics i culturals des de l’òptica del consum conscient com a eina de reflexió, intervenció socioeconòmica i empoderament ciutadà.

  Opcions is a cooperative aimed to foster social, economic and cultural change from the basis of alternative consumption as a tool for critical thinking, socioeconomic change and citizen's empowerment.

  Main activities: Activism, Alternative communication, Buen vivir, Campaigning, Commerce, Education, Environmentally sustainable, Information, Local economy, Media, Networking, Social solidarity economy, Solidarity economy
  Type of organization: Co-operative, Consumer Members, Enterprise Members, Social Enterprise, Worker Members
  Scope: National
  Phone: 934127675